سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رستمی – گروه کامپیوتر عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مهدیه افشاری – گروه کامپیوتر دانشجوی دانشگاه آزاددهاقان

چکیده:

دراین مقاله یک معماری جدیدبه منظور ایجاد سیستم های بانک اطلاعات مقاوم در برابر نفوذ معرفی می شود ساختار عملکرد معماری پیشنهادی براساس ردیابی تراکنشهای بدخواهانه انجام شده و پیش از اعمال نهایی آن بربانک اطلاعاتی ارایه شده است دراین معماری با اعمال یک لایه نظارتی برسیستم مدیریت بانک اطلاعاتی تراکنش های نفوذی درپایگاه داده ردیابی اثرات مخرب ناشی از اعمال این تراکنش ها بررسی شده و از اعمال تخریب آنها در سطح بانک اطلاعاتی جلوگیری می شود دراین معماری با اعمال یک بانک اطلاعاتی مجازی سعی درکنترل اعمال تراکنش ها ی بدخواه برروی بانک اطلاعاتی اصلی خواهد بود با ثبت الگوهای رفتاری دریک مخزن مدل و بکارگیری قابلیت نظارت کاربری بربانک تلاش می شود تا تنها تراکنشهای کاربردی با الگوهای کاملا شناخته شده و مجاز بربانک اصلی اعمال شود و این درحالی است که تراکنشهایی با الگوهای رفتاری ناشناخته بربانک مجازی اعمال خواهند شد تاب دین وسیله احتمال تخریب بانک اصلی و از دست رفتن اطلاعات بانک تا حد بسیار قابل توجهی کاهش یابد. درنهایت روابط میان اجزای معماری پیشنهادی درقالب بانکهای اطلاعاتی فعال ارایه خواهد شد.