سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهنوش طالب زادگان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

چکیده:

مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل برداشتهای مختلف صحیح و ناصحیح و بیان مفهوم مورد توافق کارشناسان جنبش معماری پایدار خواهد پرداخت مبدا و منشا پایداری و اهداف توسعه پایدار نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت معماری پایدار یک روش در طراحی است و به تقلیل مصرف منابع تجدید ناپذیر و بهینه سازی مصرف منابع تجدید پذیر می پردازد و اظهار می دارد که آنچه را ما برای بقا نیاز داریم م یتوانیم از محیط زیست به دست اوریم استفادها ز منابع به صورت هوشمندانه و مشفقانه با در نظرگرفتن کیفیت زندگی نسلهای اینده اینگونه نگرش به جهان را نیز تعریف می نماید دراین مقاله در مورد چیستی پایداری که نشان دهنده تغییرات در الگوها و روش زندگی می باشد سخن خواهیم گفت.