سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه سادات مداح – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
میلاد ترکجزی –

چکیده:

با افزایش مصرف سوخت های فسیلی و بروز مشکلات اقتصادی، آلودگی محیط زیست و واهمه اتمام ذخایر زیرزمینی، متخصصین به فکرابداع راهکارهایی در راستای مقابله با شرایط نامساعد جوی و استفاده از انرژی های طبیعی با بکارگیری شیوه معماری خاصی پرداختند تا از مصرف سوختهای فسیلی در ساختمان بکاهند. یکی از راهکارهایی را که در این زمینه می توان در آن تامل نمود بحث طراحی معماری ای است که در آن ، سعی در ارائه راه حلها و الگوهای صرفه جوئی در انرژی و بهینه سازی آن می باشد یعنی رعایت اصولی در طراحی که باعث کاهش مصرف انرژی و بگونه ای بهینه سازی آن توسط مصرف کنندگان از ساختمان شود. اصولی که حاصل ترکیب هوشمندانه ای از شیوه های سنتی و مدرن طراحی امروزی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی اصول معماری پایدار به عنوان یک اصل مهم در طراحی معماری امروز، انواع شیوه های موثر در رسیدن به این نوع معماری مطرح می شود. رعایت این اصول و شیوه ها می تواند راهکاری برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی بوده و گامی در جهت توسعه پایدار بر دارد.