سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کسری حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری_دانشگاه علم و صنعت ایران_گرایش بهداشتی و
ملیحه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری_دانشگاه علم و صنعت ایران_گرایش بهداشتی د

چکیده:

بیمارستانها از جمله ساختمان های بزرگ عمومی هستند که مقادیر فراوانی از منابع را مصرف و حجم زیادی زباله و پسماند تولید مینمایند لذا در اولویت های مسلم طراحی پایدار قرار میگیرند طراحی پایدار بیمارستانها با سه هدف اصلی : کاهش تاثیرات منفی ساختمان بیمارستان بر محیط تاثیرات زیست محیطی – اقتصادی – منابع ، بهبود عملکرددرمانی و کاهش هزینه ها صورت می گیرد. موضوع این مقاله بررسی تاثیر راهکارهای طراحی پایدار بر عملکرد درمانی بیمارستانها می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و با منابع و داده های کتابخانه ای به انجام رسیده است شناخت راهکارهای طراحی پایدار در بیمارستانها و تاثیرات آن برعملکرددرمانی و افزایش کارایی آنها را در پی خواهد داشت یافته های این مطالعه نشان میدهد برخی راهکارهای مشترک در بین راهنماهای طراحی پایدار بیمارستانها عبارتند از: بکارگیری نور طبیعی و روشنایی روز دسترسی به طبیعت تهویه مناسب هوای تازه انتخاب صحیح موادو مصالح در سا ختمان در راستای پایداریکه بکاربستن آنها علاوه برمزایایی همچون کاهش تاثیرات مخرب بر محیط صرفه جویی در منابع انرژی و هزینه ها و … تاثیرات مثبت زیر را برعملکرد درمانی بیمارستانی می تواند به همراه داشته باشد. افزایش بازدهی مراکز درمانی کاهش نرخ مبتلایان به عفونتهای بیمارستانی و بیماریهای ناشی از الودگی های محیطی افزایش ایمنی و رضایتمندی کاربران بیمارستان کاهش استرس بیماران و مراجعه کنندگان زندگی با کیفیت بالاتر برای بیماران دائمی افزایش استانه تحمل درد و کاهش افسردگی در بیماران بهبود رفتارهای محیطی کاهش مدت زمان بستر و درنتیجه کاهش هزینه ها و …