سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید عسکری –

چکیده:

دراکثرکشورهای دنیا توسعه پایدار به خصوص پایداری درمعماری طراحی و اجرای ساختمان هایی که کمترین صدمه را به محیط زیست بزنند و همچنین کاهش تولید دی اکسید کربن موضوع روز هستند معماری پایدار رویکردی است که تاکید برمکان ساختمان دررابطه با اکوسیستم محلی ومحیط جهانی دارد پایداری دربوم بیابان ازطریق همساز نمودن سازمان فضایی با عوامل اقلیمی و زندگی اجتماعی صویت می پذیرد درراستای چنین مطالعاتی درسطح دنیا و تعیین اهمیت توجه به صنعت ساختمان سازی مطالعات گسترده ای درراستای هماهنگی این بخش با تفکرات توسعه پایدار صورت گرفته است معماری ایران الگوی بسیار مناسبی ازمعماری پایدار است و پایداری ریشه درذات آن دارد و نمی توان حدفاصلی بین مباحث معماری و زیست محیطی آن قائل شد ازاین جهت تلفیق مباحث آن با معماری امروز رویکرد مناسب به حساب می اید.