سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رقیه الهامی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

چکیده:

توسعه پایدار که به عنوان مقدمه ای جهت تقرب به موضوع دراین مقاله مورد بحث قرارگرفته است تئوری جامع نگر نسبت به تمامی امور زندگی همانند اقتصاد اجتماع و محیط است که بستر شکل گیری موضوعات اصلی مقاله یعنی معماری و شهرسازی پایدار را به وجود آورده است مباحث شهرسازی پایدار معماری پایدار و توسعه پایدار ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است حفظ و حراست از منابع طبیعت جهان مصونیت از آلودگی هوا و سایر آلودگی های محیطی حفاظت از لایه ازن بهداشت جسمی و روانی و آینده بشریت از موضوعاتی است که دراین راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظیفه جهانی رو ز به روز آشکار تر می گردد دراین مقاله مبانی نظری ارایه شده به عنوان چارچوب نظری تدوین شده راهبردی به سوی شیوه های عملی و نکات کاربردی درحیطه طراحی ساخت بهره برداری و نگهداری از محیط های مصنوع حاصل ازمعماری و شهرسازی معاصر است.