سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره نایی فهندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

فرهنگ امروزین ما که نتیجه برخورد انسان با طبیعت درطول تاریخ بوده است برپایه های تجربه و دانش گذشته استوار است در جهان امروز جذابیت چشمگیر حوزه های فرهنگی پیشرفته و شتاب فعل و انفعالات اقتصادی و فرهنگی مانع از توجه بهدوجود انواع زندگی بومی شدها ست با توجه به چالشهای امروز جهان و همچنین بحران بی هویتی که گریبانگیر معماری امروز میهن ما شده است لزوم توجه به اندیشه ها تفکرات و روشهای ساخت و ساز بناهای سنتی ضروریست زیرا از یکسو باعث حفظ محیط زیست شده است و ازدیگر سو باعث ایجاد اسایش فیزیکی و ارامش روحی ساکنین می گردد با کمی مطالعه در می یابیم که خیلی از بناهای سنتی ما به طور نسبی معماری پایدار به حساب می اید چون عواملی مانند فرهنگ و اصالت اقلیم مصالح منطقه و روابط عملکردی مناسب دراین بناها تاثیر گذار بوده اند اما این بناها به طور نسبی پایدار می باشند و هیچ بنایی بطور صددرصد پایدار نمی باشند چون نیازهای ما از فضاهای معماری در طول زمان عوض می شود به همین دلیل ما در هر سبکی از معماری می توانیم به نوعی معماری پایدار بصورت نسبی داشته باشیم به شرطی که به شاخصهای معماری پایدار نزدیک تر باشند.