سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افسانه قلعه نوی – دانشجویان کارشناسی معماری
زهرا نوری –

چکیده:

احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و منابع انرژی های فسیلی درقرن های اینده دیگر جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا تکامل و توسعه نخواهند بود بنابراین استفاده از منابع جدید انرژی به جای منابع فسیلی امری الزامی است چرا که تداوم حیات بشر با کار و مصرف انرژِی همراه است و بنابراین شناخت عوارض ناشی از منابع مختلف تولید انرژی می تواند راه حل مناسب و محتمل برای برخورد با این مساله را دربرداشته باشد انرژی های خورشیدی انرژی باد و امواج انرژی زمین گرمایی فناوری هیدروژن پیل سوختی و زیست توده نمونه هاییاز انرژی های نوهستند که م یتوان از آنها به جای انرژی های محدود فسیلی بهره جست دراین راستا درانی مقاله سعی داریم با توجه به اهمیت انرژی های نو بصورت خلاصه به معرفی آنها پرداخته و به ذکر کاربردشان در معماری بپردازیم امید استنتایج آن درکاربردهای اجرایی مورد استفاده متخصصین و سایر دست اندرکاران قرارگیرد.