سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد پروا – دکتری استادیار گروه معماری دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
محسن علی برز – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

قرآن بعنوان یکی از بارزترین معجزات الهی مطرح بوده و بدون شک تاثیراتی برتمامی شئونات انسانی دارد هنر معماری نیز از این قائده مستثنی نیست دراین راستا این مقاله با بررسی کمی معماری از دیدگاه قرآن و معرفی اشارات مستقیم یا غیرمستقیم آیات قرآنی به معماری وگاها هنر می پردازد با توجه به اینکه درقرآن عموما به جای جملات و توصیفات معماری کلمات مرتبط با معماری به چشم می خورد به جای جملات معماری این کلمات درنظرگرفته شده اند درادامه نیز از تاثیر و کاربرد قران درمعماری و هنر صحبت می گردد این تحقیق برمبنای یک پژوهش کمی و با بررسی تعداد واژه های مرتبط با معماری به کاررفته درقرآن به تحلیل و میزان تاثیر گذاری واژه ها دراین معجزهالهی می پردازد برای تفهیم بیشتر موضوع ضمن آوردن چندنمونه مثال کاربردهایی از قران و آیات قرآنی به رشته تحریر درآمده و درپایان تاثیر قران به عنوان یک کتاب و یا درجایگاه یک منبع نقل قول برروی معماری و هنر تجزیه وتحلیل می گردد.