سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا طالبی – معماری،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سحر احمدی – معماری،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

مقاله حاضر به بحث در مورد ساختمان که طی قرون متمادی دستخوش دگرگونی هایی شده است و به شکل امروزی درآمده می پردازد بطور خاص به ساختمان و اقلیم و انرژی های آن پرداخته شده است در معماری سنتی ما الگوهایی خاص و همساز با اقلیم در مناطق کویری بصورت استادانه دربنا به کاررفته است حال دراین مقاله در ابتدا به بررسی انرژی های ساختمان که به صورت نهان و آشکارا میباشد پرداخته شده است سپس تجربه ی معماری سنتی و مهارت معماران گذشته در طراحی فضاهایی که با آخرین دستاوردهای معماری پایدار مطابقت دارد بررسی می شود در قسمت بعد مبحث معماری و زیست محیط مطرح می شود و در ادامه به بیان راه کارها و الگوهای نوین پرداختهمی شود تا ما طراحان روزی بتوانیم با اقتباس از معماری گذشتگان و استفاده از تکنولوژی جدید به فضاهای ایده آل معماری ایرانی که شایسته ایرانی است برسیم .