سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرنگ دریای لعل – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودسر و املش
ریحانه حوصله دار صابر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه

چکیده:

در معماری پیش از مدرن به دلیل روند کند و آهسته تغییرات در فن ساختمان و تکنولوژی این تحولات در طول زمان بهتدریج جذب و هضم می شده است و معماری و ساختمان یا تکنولوژی دارای پیوند و یکپارچگی بوده اند. اما در دوره پس ازانقلاب صنعتی و با شدت گرفتن رشد تکنولوژی و علم و به دنبال آن تکنیکهای ساختمانی و تحولات سریع آنها پیوند ویکپارچگی معماری و ساختمان گسسته شد. در این میان نقش معماران در ایجاد پیوند و یکپارچگی دوباره میان معماری وتکنیک به عنوان یکی از پایه های معماری مدرن بسیار موثر بوده است.در این مجال سعی داریم تا با بررسی سبکهای نوین معماری جهان غرب و مقایسه آنها با یکدیگر ، جهت گیری تفکر غرب درباب تکنولوژی معماری را دنبال کنیم.. حاصل این بررسی ، به ما نشان خواهد داد، که دیدگاه های فلسفی موجود در معماری،چه تأثیراتی در نحوه استفاده و نمود تکنولوژی ، در معماری داشته و این تأثیرات در حال حاضر چگونه در روند تحولات الگوهای رایج معماری جهان نمود پیدا نموده اند، و در آینده احتمالا" معماری چه رویکردی نسبت به استفاده از تکنولوژیخواهد داشت ذکر این نکته ضروری است که نگارنده با توجه به مبانی نسبتاً فراموش شده معماری کهن ایرانی ، پیوند ریشههای معماری ایرانی و معماری روز دنیا راامری ناشدنی نمی داند و حتی بر این باور است که با کنکاش بیشتر مبانی معماریمی توان زودتر و دقیق تر در مسیر به روز شدن گام نهاد .