سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید بله داری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
بهرام وزیری فراهانی – دکتری تخصصی معماری
سحر طوفان – دکتری معماری

چکیده:

در آغاز هزاره سوم، از صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان نام م ی برن د. در ای ن ب ین از آنجا که گردشگری نوین در کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای متناسب با فرهنگ و حساسیت های اجتماعی خو د را م یطلبد، نوع جدیدی از گردشگری یعنی اکوتوریسم بر پایه توانمندی های محیطی و منابع طبیعی می تواند، به افز ا یش روند توسع ه اقتصادی منجر شود. اکوتوریسم شاخه ای از توریسم می باشد که علاقه مندان به طبیعت و گردشگران به منظور لذت بردن از حضوردر طبیعت و نیز دیدار از جاذبه های آن و لمس طبیعت، شکار و دیدار از حیات وحش و غیره به آن اقدام می کنند. دریاچه نئور در ۴۸کیلومتری جنوب شرقی اردبیل و با مساحت ۲۵۷ هکتار بزرگترین دریاچه آب شیرین استان است . علی رغم داشتن جاذبه های گردشگری و چشم اندازهای مناسب محیطی ، متاسفانه تاکنون تسهیلات و امکانات خدماتی برای جذب گردشگر در این منطقه ایجاد نشده است. در این پژوهش با اتکا به مطالعات کتابخانه ای و سایت های الکترونیکی س عی شده است و یژگ ی ها و پتانس یلهای اکوتوریسمی دریاچه نئور ولزوم ایجاد کمپینگهای اقامتی – خدماتی رابررسی کرده ودر نهایت پیشنهاداتی برای طراحی کمپ ه ایی که با شرایط محیطی و اقلیمی بسترخود هماهنگ باشند را ارائه داده است.