سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پروین اله کرم تاجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در کشور ما مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط آب و هوایی در فصول سال مختلف می باشد. تاثیر اقلیم بر شرایط فیزیکی وروحی انسان امری بدیهی است و در شرایط متفاوت اقلیمی واکنش انسانها در برابر آن بسیار متفاوت می باشد احساس آسایش یا عدم آسایش در هر اقلیمی بستگی به شرایط فیزیولوژیکی انسانها دارد که چگونه با آن اقلیم سازش نمایند و یا با عدم سازش باآن منجر به یافتن روش های مقابله باآن گردند. با توجه به اینکه عناصر اقلیمی تاثیر گذارترین عواملی هستند که در طی ادوار گذشته انسان را با چالش مواجه ساختند، شناخت شرایط اقلیمی و تاثیر آن بر معماری از مباحثی است که عدم شناخت آن منجر به ایجاد عدم انطباق معماری با اقلیم منطقه میگردد. هدف از این مقاله تعیین معماری همساز با اقلیم متناسب با پارامترهای اقلیمی موجود و موقعیت منطقه با استفاده از شاخص های ماهانی می باشد که منجر به بکار گیری حداکثر پتانسیل های محیطی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و بالا بردن کیفیت آسایشی در محیط های مسکونی سرد و خشک می باشد.