سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سادات هاشمی نسب – مدرس دانشگاه فنی دختران اصفهان و دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان
خاطره فلاحتی – دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان
رعنا غزل گو – دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان

چکیده:

تجربیات معماری بومی در پهنه جهان و آروین های آن در معماری ایران زمین نیز، خود گواه تاکیدی بر اندیشه ی فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماری است. طراحی ساختمانها براساس اصول معماری همساز با اقلیم هر منطقه علاوه بر ایجاد آسایش حرارتی در فضای داخلی ساختمان سبب کاهش مصرف سوخت و سالم سازی محیط خواهد شد. این امر در مناطقی همچون اصفهان که در ناحیهی گرموخشک قرار دارد حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی، آماری است به بررسی ویژگیهای مجموعه تجاری مسکونی زیتون واقع در شهر اصفهان و همساز بودن آن با شرایط آب و هوایی حاکم پرداخته شده است. بدین منظور از روش زیست اقلیم ساختمانی اولگی و متناسب با آن از عناصر اقلیمی کمینه و بیشینه دما و کمینه و بیشینه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک اصفهان طی دوره آماری ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۰ استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده که فروردین- اردیبهشت – خرداد – تیر – مرداد و شهریور ماه های گرم، مهر و آبان و آذر و دی و بهمن و اسفند، ماه های سرد این اقلیم محسوب میشود. ساخت این مجموعه براساس اصول معماری همساز با اقلیم می باشد. طراحی مناسب اجزای مختلف مجموعه زیتون این امکان را فراهم می سازد که از شرایط اقلیمی به نحو مطلوب بهره گرفته، به عنوان مثال طراحی که در قسمتهای مختلف مجموعه و حیاط مرکزی صورت گرفته موجب شده تا عوامل نامطلوب آب و هوایی را در هر یک از بازه های زمانی بکاهد.