سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سعید تقوی گودرزی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمد حسین روز بهانی – مدرس گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
شیرین محمدی – دبیر دبیرستان حضرت مریم بروجرد

چکیده:

مناطق مسکونی با توجه به پیشرفت های علمی و رشد روزافزون جمعیت دایم در حال تغییر هستند همچنین تاثیر عوامل و عناصر محیط طبیعی به همراه تحولات ساختاری و جمعیتی حاکم بر شهر بروجرد در دوره های مختلف تنوع و ناهمگنی سیمای شهری را در قالب بافتهای قدیمی حاشیه ای میانی و جدید در خود نهفته است بگونه ای که تنگناها و مزایای خاص خود را در چهره و ساختار شهری بجای گذاشته است لذا با بررسی موضوع معماری همسان با اقلیم سعی شده است تا با تعیین استقرار ساختمانها عمق سایبان تعیین منطقه اسایش و جدول بیوکلیماتیک ساختمان و … الگو و چارچوب مناسبی از نظر ساخت و ساز سکونتگاهها ارائه شود براساس داده های اماری هواشناسی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۶۹ بروجرد با دمای متوسط سالیانه ۱۴/۱۷ درجه سانتی گراد با روش سالانه ۴۰۵/۷ میلی متر نم نسبی ۴۱/۷ درصد باد غالب جنوبی دریافت بیشترین انرژی تابشی در سطوح شیب دار جنوبی و استقرار ساختما ن ها با روند شرقی غربی با ۱۵ درجه انحراف به سمت شرق توجه به نکات زیر را می طلبد ایجاد بازشوهای مناسب جهت حفظ انرژی در فصول مختلف سال احداث سایبان بکارگیری مصالح ساختمان با ظرفیت حرارتی بالا با مصالح جدید و سبک عایقکاری شده تعبیه ایوان نصب شیشه ها با پنجره های دوجداره و کاشت پوشش گیاهی در درون و خارج ساختمان و …