سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یعقوبی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن رشیدی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

یم محیط مهندسی متدولو×ی , شامل مجموعه ای از ابرازها است که هدف تسهیل اجرای فرآیند مهندسی متولو×ی موقعیتی ارائه شده است و مهندس متدولو×ی را قادر می سازد تا به سادگی فرآیندهای نرم افزاری را ایجاد نموده و آنها را به اجرا گذارد. البته با وجود اهمیت ابزارهای ÷شتیبانی کننده , محیط های مهندسی متدولو×ی کنونی هنوز کامل نیستند و هر کام شامل تعدادی از مراحل مهندسی متودولو×ی هستند . در این مقاله بطور خلاصه سابقه و وضعیت موجود تکنولو×ی محیط های مهندسی متئولو×ی را بررسی کرده و یک مدل کیفیت مبتنی بر معیار برای نشان دادن نقاط قوت و ضعف محیط مهندسی متدولو×ی موجود ارائه می دهیم.