سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسوی داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان
کیارش فرتاش – دانشجوی کارشناسی ارشد mBA گرایش مدیریت تکنولوژی دانشگاه سمنان
سیاوش اورجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت منابع انسانی بر ا همیت منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی تأکید می کنند و توانمند سازی کارکنان را بر بهبود عملکرد سازمانی مؤثر می دانند. شواهد حاکی از آن است که مطالعات اندکی به چگونگی معماری و پیکره بندی منابع انسانی در سازمان های دولتی اشاره کرده است لذا نویسندگان این مطالعه سعی دارند تا با ارائه مدلی رابطه بین معماری منابع انسانی و عملکرد سازمان های دولتی را نشان دهند. پیشنهادات ارائه شده در این مطالعه منجر به ایجاد بینشی وسیع در مورد برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران خ واهد شد و ع لاوه بر آن، با بیان انواع معماری منابع انسانی، رابطه آن را با عملکرد سازمان های دولتی شرح خواهد داد.