سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی خزائی پول – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتکارافرینی
امیر خزائی پول – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
حسین خزائی پول – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

معماری منابع انسانی حوزه جدیدی درادبیات مدیریت منابع انسانی است که هدف آن ترسیم جنبه انسانی و برجسته نمودن نقش کارکنان کلیدی درتحقق ماموریت ها و استراتژی های سازمانی است ازطرفی سازمانهای نوظهور بعید است که منابع مالی برای سرمایه گذاری کلان دربرنامهر یزی پرسنلی را داشته باشند منابع با گذشت زمان درسازمان های نوظهور گسترش می یابند و نشان داده شده که مرتبط با فعالیت های مدیریت منابع انسانی است ترکیب ابعاد کلیدی سازمان نوظهور باالگوهای شیوه استخدام روابط استخدامی و ترکیب منابع انسانی منجر به ایجاد یک معماری منابع انسانی برای سازمان های نوظهور می شود لذا دراین مقاله به تشریح ادبیات معماری منابع انسانی و سازمان های نوظهور و رابطه بین آنها پرداخته می شود و دراخرپیشنهاداتی درجهت اصلاح معماری منابع انسانی بیان میشود.