سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الناز منوری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد پروا – مدرسان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
کاوه فتاحی –

چکیده:

مشاهده برخی آثار معماری معاصر درایران که آشکارا تحت تاثیر گرایشهای معماری غرب است نشان از ورود گسترده هنر و معماری غرب درمعماری معاصر ایران دارد که با بی توجهی به ارزشهای نوین ایرانی و اسلامی سعی درتقلید صرف از نمونه های غربی دارد معماری معاصر ایران ناتوان درایجاد سبک معماری که هم پاسخگوی نیاز دنیای مدرن امروز باشد و هم ارزش و سنت های ایرانی اسلامی را حفظ کند پیش می رود مساله ی اصلی دراین پژوهش ارزیابی میزان تاثیر گذاری معماری غرب برمعماری کهن ایران اسلامی با هدف ارایه ی راه کارهای اساسی برای حل مساله غرب زدگی و مطالعه و توجه به معماری اصیل و سنتی ایرانی نه به منزله تقلید و تکرار آن بلکه استفاده و به کارگرفتن شیوه های گذشته به شکل تلفیقی با معماری امروزی و گسترش هنر دیرینه ی ایرانی ضرورت انجام تحقیق دربررسی خلا موجود در معماری معاصر ایران را دوچندان کرده است روش تحقیق این مقاله کیفی کتابخانه ای و میدانی و بصورت تحلیل صورت گرفته است.