سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
نسترن حاجی حیدری –

چکیده:

چابکی از پارادایم های نوین در عرصه مدیریت سازمان‌ها می‌باشد که برای بهره‌مندی از تغییرات محیطی و برآورد نمودن نیازهای مشتریان ارائه گردیده است. عوامل متعددی در چابکی سازمان‌ها مؤثر می‌باشد که یکی از آن‌ها به کارگیری فناوری اطلاعات سازمان می‌باشد. گرچه پژوهش‌ها که بسیاری تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود چابکی را ثابت کرده‌اند اما این اثر در سطح فرایندها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. چابکی فرایند کسب و کار در این پژوهش، ساز این تیم متشکل از پاسخ‌گویی، توانایی پیکره بندی مجدد، انطباق پذیری کارکنان و دید فرآیند محور در نظر گرفته شده است. بررسی تأثیر معماری فناوری اطلاعات و چابکی در سطح فرآیندهای کسب و کار، تمرکز اصلی این پژوهش است. نتایج بیانگر این مسئله هستند که معماری فناوری اطلاعات سازمان تأثیر مثبت و قابل توجهی به چابکی در سطح فرآیندهای کسب و کار دارد .