سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایوب مرادخانی – کارشناس ارشد معماری
سعاد معرفی – کراشناسی ارشد معماری
محمد آزاداحمدی – عضو هیئت علمی تمام وقت آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد سنندج

چکیده:

امروزه خیلی از ساختمان ها بدون توجه به بافت و عوامل تاثیر گذار زمینه شهریشان طراحی می شوند این عوامل به نظامی ناهماهنگ در سیمال کالبد فضاهای شهری و همچنین با عدم توجه به پتانسیل هایانسانی محدوده طراحی منجرشد که ساختار شهر را بسوی هرج و مرج و مملو از عناصر غیرمرتبط هدایت کرده است رویکرد معماری شهر این امکان را فراهم می سازد که معماری را بصورت شهرسازانه و شهر را بصورت معمارانه درک کنیم این رویکرد درطراحی ساختمان ها در بافتهای سنتی و تاریخی شهر که دارای ارزش معماری به عبارتی هویت شهری محسوب می شوند با درنظر گرفتن زمینه و تلاش برای غنا بخشیدن به عناصر موجود و زیرساخت ها باعث رشد هویت شهری می گردد.دریان مقاله که به روش تحقیق کیفی توصیفی انجام شده است نخست به تعاریف راهبردی از معماری شهر می پردازد و معماری شهر را به عنوان یک رویکرد برای پروژه های معماری یکپارچه با زمینه شهریشان برای خلف محیطهای ساخته شده بهتر درجهت رشد هویت شهری معرفی می کند در ادامه رویکرد معماری شهر را در رابطه با طراحی شهری و منظر برایتدوین راه کارهایی در خصوص ساختمان های یکپارچه با زمینه شهری خودشان مورد بررسی قرار میدهد.