سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحله گرجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمدحسین شاطرپوری – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

محصولات اکولوژیکی صنعت ساختمان مانند دیوار و بام سبز غالبا درجهت اهداف اقلیمی ساختمان بمنظور ممانعت از هدررفت انرژی و ذخیره آن درشکل های جرم حرارتی و دفع و جذب گرمای زاید کاهش سرمایش تبخیری کهدرنهایت به راحتی شرایط آسایش انسان منجر شود استفاده می شود اما هزینه زیاد تولید و عدم اشاعه الگوی صحیح مصرف درمیان مردم محصولات سبز را با اقبال زیادی روبرونساخته است اما با آموزش الگوی مصرف دربطن مصالح مصرفی سبز می توان درجهت تولید اقلام مصرفی خانوار درطول روز و کاهش نیاز روزانه بشر به سوخت های فسیلی استفاده نمود. این خانه ها امروزه تحت عنوان خانه تولیدگر نامیده می شود خانه تولید گر با تغییر الگوی مصرف آنها را از واحدهای مصرف کننده به واحدهای تولید کننده تبدیل می نمایند خانه تولید گر برچهار اصل کنترل مصرف کاهش باز مصرف بازیافت بازآفرینی استوار و محقق خواهد شد.