سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ظهوری خسروشاهی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری
محمدباقر ظهوری خسروشاهی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

سرزمین ایران از زمانهای پیش از تاریخ حلقه رابط بین تمدنهای مشرق زمین و غرب بوده و این موقعیت درتقابل فرهنگی آنچنان مهم جلوه می کرده است که به قول پروفسور گیرشمن ایرانیان فرهنگها و تمدنهای ملل دیگر جهان را دریافت می کردند و از آن بهره مند می شدند آنگاه این فرهنگهای ملل دیگر را با نچه خود داشتند می آمیختند و پس از تکامل به دیگران منتقل می کردند ایران ا زمعدود کشورهای جهان است که درطول تاریخ توانسته است با ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی خود معماری متنوعی ایجاد کند درتمام طول تاریخ معماری و ساختمان سازی طراحان همواره درصدد پاسخگویی به شرایط آب و هوایی بوده اند حتی درمعماری به اصطلاح بدوی طراحی اقلیمی دارای بیان دقیق و استادانه ای بوده است خواهدر ساختمانهای روستایی واقع رد کوهستانها که درمقابل باد محافظت شده و رو به جنوب می باشند و خواه در پلان خانه های حیاط مرکزی سنتی که جهت حفظ سرمای شب دراقلیم گرم و خشک طراحی شده اند طراحی اقلیمی که به نام زیست اقلیمی ساختمان نیز نامیده می شود شامل یک سری اصول علمی و کاربردی می باشد که درنظر گرفتن این اصول درطراحی ابنیه توسط طراحان و معماران می تواند منجر به طراحی فضاهای بهینه از نظر آسایش انسان و درنهایت صرفه جویی درمصرف انرژی گردد.