سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق صالحی – دانشگاه مازندران
آرزو محمدی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

اعمال و اجرای اصول زیست اقلیمی یک عامل حیاتی درکاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی در بخش ساختمان است هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر گذاری نحوه معماری ساختمان با درنظر گرفتن بحث اقلیم برمصر فانرژی است ابزار مورد استفاده روش اسنادی و تحلیل منابع می باشد درجهت هدف اصلی پژوهش سوال اصلی عبارت است از: معماری ساختمان چگونه برمصرف انرژی اثر گذار است؟ نتایجحاصل از یافته های نشان داد که توجه به اصول معماری درقرونجدید به صورت جدی مورد توجه طراحان و برنامه ریزان قرارگرفته است با توجه شدت تاثیر پذیری معماری درکشور از فرهنگ بیگانه و به علت عدم تناسب اقلیمی و جغرافیایی لزوم توجه به این مهم دو چندان می باشد.