سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فتحی نجف آبادی – کارشناس ارشد مرمت و احیاء بافت ها و بناهای تاریخی، مربی دانشگاه غیرانت
محمدرضا کمالی دولت آبادی – کارشناس ارشد معماری، مربی دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد

چکیده:

محدودیت منابع انرژی های تجدید ناپذیر و افزایش مشکلات زیست محیطی و همچنین روند رو به رشد مصرف انرژی و سرمایه، معماران و متفکران حوزه معماری و محیط زیست را بر آن داشته تا در شیوه برخورد خود با طبیعت پیرامون تجدید نظر کرده و به سوی بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های موجود در طبیعت حرکت کنند. در این مقاله سعی شده پس از بررسی علل و نتایج پدیده جهانی تغییر اقلیم، راهکارها و تجربیاتی از معماری ایران و جهان در راستای استفاده بهینه از اقلیم بیان شود و سپس با مروری بر آثار گذشته و بالاخص معاصر معماری ایران به ارائه پیشنهاداتی برای دستیابی به معماری پایدار، از طریق همزیستی هر چه بهتر با طبیعت پرداخته شود.