سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید رهرو مهربانی – کارشناس ارشد معماری
محمد هادی رنجبر چقا کبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

این مقاله محصول تلاش میدانی و کتابخانه ای از تکایا می باشد با توجه به ناشناخته بودن تاریخچه و کمبود مطالعه معماری ، نقش فرهنگی تکایا در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شده است . در ابتدا برای دست یافتن به تاریخچه و نوع معماری تکایا هنرهای نمایشی آییننی مذهبی ایران زمین مورد بررسی قرار گرفته سپس با توجه نتایج بررسی معماری و نقش فرهنگی تکایا شرح داده شده و در انتها به بیان احیا تکایا با توجه به ضرورت ها و لزوم درجهت توسعه فرهنگی پرداخته شده است .