سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروین الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران،کارشناس ارشد معمار

چکیده:

معماری و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بریکدیگر دارند به منظور تامین اسایش و ارامش انسان ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود بلکه باید با موقعیت و بستر اقلیمی و جغرافیایی خود ارتباط تنگاتنگ داشته باشد لذا با توجه به اقلیم و بوم در طراحی نقش مهمی را ایفا می کند به نحوی که طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه ها و شرایط تاثیر گذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیر نبوده و پروژه را با شکست مواجه نماید با توجه به تنوع اقلیم در خاک پهناور ایران لزوم شناخت مجزا و ارائه راه حلهایی در راستای ارتقای معماری پایدار با رویکرد معماری بومی و همساز با طبیعت امری ضروری به نظر می رسد دراین مقاله با در نظرگرفتن شهر گیلان به عنوان یکی از شهرهای منطق معتدل و مرطوب اصول و ضوابط معماری بومی سنتی حاکم بر این اقلیم مورد بررسی و ت حلیل قرار گرفته است. نواوری این پژوهش در شناسایی و تبیین اصول و عناصر و کیفیت های فیزیکی معماری، در راستای ارتقای معماری بومی گیلان با رویکرد معماری سبز پایدار می باشد.