سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوتن ایروانی – استادیار گروه معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
آسوده میرخواجه الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
سیما حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
یاسمین رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

معماری بومی خانه های مسکونی در بیشتر مناطق جهان نوعی معماری اقلیمی نیز به شمار رفته و مدیریت انرژی در آنها مورد توجه بوده است. بطور کلی می توان گفت عوامل مختلفی از قبیل اجتماعی ، اقتصادی و اقلیمی در شکل گیری معماری مناطق مختلف جهان موثر می باشد. در مقاله ی حاضر اقلیمی بودن معماری تعدادی از مساجد اصفهان با سنجش آسایش اقلیمی فضاهای داخلی انها در یک بازده زمانی محدود و مشخص آزموده می گردد. بررسی تجربی و میدانی عوامل اقلیمی نشانگر غیر اقلیمی بودن الگوهای معماری بومی در مساجد اصفهان بوده و این فرضیه که عوامل غیر اقلیمی در تعیین الگوهای معماری مساجد موثرتر بوده است به اثبات تجربی می رسد.