مقاله معماری مبتنی بر بوم -استفاده از مدل های شناختی لایه ای در روند طراحی پارامتریک (نمونه موردی: سایت در کویر مرنجاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: معماری مبتنی بر بوم -استفاده از مدل های شناختی لایه ای در روند طراحی پارامتریک (نمونه موردی: سایت در کویر مرنجاب)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماری پارامتریک
مقاله مدل های شناختی
مقاله روند طراحی
مقاله لایه ها
مقاله بوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگاه ابزاری و تخصص گرایانه به حرفه معماری در سالیان اخیر باعث تقلیل مقام و هویت معماری ایرانی گشته است. به دلیل تقلید بیش از حد و چشم بسته از معماری و فرهنگ غربی در روش طراحی معماری، شاهد بناهایی با هویت غیر ایرانی هستیم که منظر شهری- روستایی را خدشه دار کرده اند. بناهایی که به واسطه پیروی از روش های طراحی نامرتبط، غیر بومی و تقلید صرف از سبک های بین المللی هیچ گونه احساس تعلقی نسبت به آن ها وجود نداشته و برآورده نشدن انتظارات هویتی- بومی را از فن و معماری به دنبال دارد.
به همین دلیل در پی یافتن روشی در روند طراحی هستیم تا با بهره گیری از پارامترهای محیطی- معنایی به انکشافی مجدد در محیط نائل شویم. در این مسیر با کشف لایه های ذهنی- عینی در محیط مانند بوم، معنا و جغرافیا به دنبال نوعی جامع اندیشی و کلی نگری هستیم که همزمان به تمامی پارامترهای موجود پاسخ و هویتی مناسب ببخشیم. بهره گیری از مبانی معماری پارامتریک در روند طراحی بومی- منطقه ای به کمک مدل ها و نقشه های شناختی کمی و کیفی اساس این تحقیق را شکل می دهند. پس از بازشناسی لایه های موجود در بستر طبیعی سایت، لایه ها به دو دسته ظاهری و معنایی تجزیه شده و با استفاده از نرم افزار AutoCAD به عناصر قابل درک شامل نقطه، خط و سطح در هر لایه تبدیل می شوند. در مرحله بعد لایه های استخراج شده مجددا ترکیب و بر روی یکدیگر قرار می گیرند. همزمان طراح لایه های شناختی حاصل از ذهن خود را به مجموعه حاصل افزوده و تصمیمات نهایی را جهت نحوه ترکیب لایه ها و انتخاب طرح نهایی اتخاذ می کند.