مقاله معلولیت ناشی از بیماری جذام در استان گلستان، ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پوست و زیبایی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: معلولیت ناشی از بیماری جذام در استان گلستان، ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذام
مقاله معلولیت
مقاله مایکوباکتریوم لپره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی عبدالعارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری جذام یکی از بیماری های عفونی مزمن است که معمولا بر پوست و اعصاب محیطی تاثیر می گذارد و می تواند باعث معلولیت های غیرقابل برگشت شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت معلولیت ناشی از بیماری جذام در استان گلستان در طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ بوده است.
روش اجرا: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی گذشته نگر بود. کلیه بیماران شناسایی شده در شبکه بهداشت استان گلستان در طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ که تشخیص بیماری جذام برای آن ها گذاشته شده است وارد مطالعه شدند. روش نمونه گیری به روش سرشماری ساده بوده و شامل تمام بیماران کشف شده در مدت مطالعه می باشد. اطلاعات موردنیاز از پرونده بیماران استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مدت ۳۸ ساله، از بین ۱۰۰ بیمار مبتلا به بیماری جذام مورد بررسی، ۶۸% موارد مرد بودند. میانگین سنی این افراد ۳۵٫۶±۱۶٫۴ سال بود. اکثریت موارد ابتلا ساکن مناطق روستایی (۷۸%) و شغل اکثر آنان کارگری (۳۹%) بوده است. نوع بالینی بیماری در ۶۴% موارد جذام پرباسیل بود. شصت و دو درصد مبتلایان، درمان چنددارویی داشتند. ضایعات ماکولر (۱۵%) شایع ترین شکل بیماری بود. مشکلات عملکردی در ۶% مثبت و در سایر موارد منفی و نامعلوم بود. مردان نسبت به زنان بیشتر دچار معلولیت بودند. اکثر بیماران دارای عارضه، در گروه سنی ۵۵-۳۵ ساله بودند.
نتیجه گیری: در استان گلستان اکثر بیماران مبتلا به جذام، دارای معلولیت درجه ی صفر یا یک بودند.