سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه اکبری – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمد حقیقت کیش – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فیروزمهر مظاهری –

چکیده:

در این مقاله تولید پارچههای فاستونی معطر که بوی خوشی منتشر میکنند و تا مدتی این خاصیت را حفظ میکنند، بررسی شده است. بهمنظور ایجاد پارچههای فاستونی معطر از ترکیبات دندریمری با گروه انتهایی آمین(درختسان) وپلیمرهای پرشاخه که اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفتهاند، استفاده شد که این ترکیبات از تکنولوژیهای نوین درحوزه نانوفناوری است. از ویژگیهای اصلی ترکیبات درختسان و پرشاخه، دارا بودن گروههای انتهایی فعال زیاد و همچنین وجودفضای خالی در بین شاخههای اتصال دهنده درونی است که این دو ویژگی سبب اتصال و محبوس شدن ترکیبات معطر در ساختار درختسان خواهد شد و عطر منسوج به مدت طولانی ماندگار می ماند. آنالیزهای مختلفی نظیر وزن متر مربع، استحکام و ازدیاد طول، چروکپذیری، زیردست و ثبات ابعادی پارچه قبل و پس از عملیات تکمیلی بر روی پارچه انجام شد و بررسیهای آماری نشان داد که عملیات تکمیلی معطرسازی پارچه فاستونی، تأثیر منفی بر روی ویژگیهای فیزیکی پارچه نخواهد داشت. لازم به ذکر است که در حدود دوسال از معطرسازی پارچه فاستونی گذشته است و همچنان منسوج رایحه خود را حفظ کرده است.