سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا آقابابایی – دانشجویان کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان- محیط زیست و منابع طبیعی
معصومه سبزی – دانشجویان کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان- محیط زیست و منابع طبیعی

چکیده:

بومادران از جمله گیاهان دارویی متعلّق به خانواده کاسنی است وازجمله خواص دارویی آن استفاده از سرشاخه های گلدار گیاه جهت درمان سرماخوردگی می باشد. و گونه های مختلفی دارد که به صورت وحشی در مناطق مختلف ایران رویش دارند و به علّت مقاومت به تنش های کمبود آب و خشکی می توانند به عنوان گیاهانی کم توقّع در فضای سبز مناطق خشک مورد استفاده قرار گیرند. این نوشتار بر اساس مطالعات کمّی و کیفی الکترونیکی و کتابخانه ای تهیه گردیده و هدف معرّفی گیاه بومادران به عنوان یک گیاه دارویی مقاوم به مناطق خشک می باشد.