سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک دده خانی – مهندس ارشد ایمنی پالایش, مجتمع گازپارس جنوبی ,پا لایشگاه دوم

چکیده:

در بخش او ل این مقاله ضمن معرفی کامل خصوصیات Spent Caustic (کاستیک مصرف شده یا دور ریز) و تر کیبات مختلف آن و منابع عمده تولید آن بعنوان یکی از آلاینده های محیط زیست به تاثیر و پیامد بوجود آمده در اثر رها شدن Spent Caustic (کاستیکمصرف شده یا دور ریز) درمحیط زیست و انسان می پردازد.در بخش دوم این مقاله عملیات و فرایند های مختلفی که درراستای خفیف سازی اثرات سوء زیست محیطی و بهداشتی روی Spent Caustic توسط اکثر تولید کنندگان عمده آن در حاضر قبل از رها سازی آن به محیط زیست انجام می شود مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد . و نهایتا در بخش آخر و اصلی مقاله روش اکسیداسیون با روش هوای اضافی با تمام کلیات و بخشی از جزئیات آن بعنوان یک روش موثر برای تصفیه Spent Caustic مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و شماتیک کلی از آن ارائه می شودکه با استفاده از این روش می توان Spent Caustic را اکسید نمود و ترکیبات زیان آور را آن را نجزیه و اکسید نمود تا به ترکیبات جدید و غیر زیان آور و قابل جذب و تجزیه در محیط زیست تبدیل نمود همچنین استوکیومتری تمامی واکنش ها با جزئیات کامل و فشار و دمای عملیاتی و تاثیرات بالا وپائین بودن آنها بر خروجی و اکسیداسیون با جزئیات کامل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.