سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس پارسائی – کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی احمدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش قادری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

Fractional Calculus شاخه ای ریاضیات می باشد که عمل مشتق و انتگرال گیری را در مرتبه اعشاری میسر می سازد . امروزه این نوع از محاسبات کاربرد زیادی در مدل سازی مسائل مهندسی دارد و بسیاری از مدلهای ریاضی را که بر اساس معادله دیفرانسیل جزئی معمولی با مرتبه اعداد صحیح بوده اند را می توان می باشد با تجدید نظر در مرتبه آنها بهینه و دقیق تر نمود. معادله انتشار آلودگی یک معادله دیفرانسیل جزئی کلاسیک می باشد که ترم مربوط به قسمت پخشیدگی آنرا با در نظر گرفتن مرتبه اعشار بهینه تر و دقت مدل را افزایش داد.