سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان صیاد – استادیار گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان
سیدمحمدمعین صادقی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه علیدادی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی بیننده – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کشت نهال حرکتی است در جهت ایجاد جنگل و جنگل کاری به نوبه خود یکی از شیوه های کاربری زمینLandUse) است. در کشور ایران به دلیل دارا بودن اقلیم خشک،توسعه سطح جنگل ها از طریق جنگلکاری یکی از اهداف عمده محسوب می شود. قبل از جنگلکاری یک منطقه،باید اقلیم و خاک را به عنوان ۲ پارامتر اصلی در میزان موفقیت جنگل ها بررسی کنیم که عامل اقلیم در سطح ماکرو و عامل خاک در سطح میکرو تاثیر گذار است. هدف از این پروژه ، بررسی گونه های مناسب برای جنگلکاری با توجه به عوامل اقلیمی شهر تهران می باشد (بررسی موفقیت یا عدم موفقیت). که از عامل ارتفاع از سطح دریا به عنوان فاکتوری که صحت کار ما را بالا می برد استفاده می کنیم. عوامل اقلیمی که باید به دقت مورد مطالعه واقع شوند ، میزان و نحوه ی توزیع بارندگی در طول سال ، میانگین دمای سالانه ،میانگین بیشینه ی دما در گرمترین ماه سال ، میانگین کمینه ی دما در سردترین ماه سال ، بیشینه و کمینه مطلق دما، میانگین سالانه و رطوبت نسبی جو ، تعداد روزهای یخبندان در طول سال ، طول مدت خشکی و زمان وقوع آن در طی سال , بیشترین و کمترین دمای ثبت شده در سال و میاتنگین تبخیر سالانه است. با استفاده از ۳ فرمول دومارتون،بلر و آمبرژه نوع اقلیم شهر تهران،نیمه مرطوب بدست آمد که بر این اساس ۲۰ گونه بومی Native) و۱۶ گونه خارجیExotic) برای شهر تهران پیشنهاد گردید.