سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه دقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
جلیل حاجی زاده – دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رضا حسینی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عباس مروج – کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی

چکیده:

فراوانترین بندپایان در غالب اکوسیستم های خاکزی پادمان هستند. بیشتر گونه های دم فنری ها در خاک یا در زیستگاه های مشابه مانند خاک برگ، زیر کنده درختان و روی قارچ ها زندگی می کنند. اغلب پادمان از مواد گیاهی پوسیده، قارچ و باکتری تغذیه می کنند و تنها تعداد کمی از آنها آفت هستند. طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ به منظور مطالعه فون پادمان در شهر رشت و حومه نمونه برداری هایی انجام شد. نمونه ها با استفاده از قیف برلز از خاک جداسازی و در محلول نسبیت شفاف شدند. پس از تهیه اسلاید، نمونه ها با استفاده از کلید های در دسترس و معتبر شناسایی شدند. در این بررسی تعداد ۳ گونه و ۲ جنس از خانواده Entomobryidae تشخیص داده شدند. از این تعداد ۲ گونه برای اولین بار از ایران و استان گیلان گزارش می شوند. لیست گونه های شناسایی شده به شرح زیر است: ۱٫ Sinella curviseta Brook, 2. Sinella coeca Schött, 3. Entomobrya marginata Tullb