سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام طراوت – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی-گروه زراعت و اصلاح نباتات- د
علیرضا زبرجدی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
دانیال کهریزی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
خیراله یاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

مبارزه شیمیایی یکی از راه های مؤثر کنترل علف های هرز گیاهان زراعی می باشد. گلایفوسیت یکی از مهمترین علف کش هایی است که علاوه بر از بین بردن گیاهان ناخواسته، اثرات سوء بر انسان و محیط زیست ندارد. مشکل اصلی این ماده، حساسیت اکثر گیاهان زراعی به آن است. یکی از راه های حل این مشکل، شناسایی ژن مقاومت به گلایفوسیت(aroA) و انتقال آن به گیاهان زراعی و ایجاد گیاهان مقاوم می باشد. در این تحقیق که در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گردید، جداسازی قسمتی از این ژن از گیاه نی از طریق طراحی پرایمرهای ویژه از نواحی حفاظت شده در دو طرف این قسمت و واکنش PCR انجام شد. سپس این ناحیه در پلاسمید pTZ از طریق T/Acloning، همسانه سازی شد. آنالیزهای مولکولی لازم انجام وجهت تأیید نهایی تعیین توالی گردید. توالی حاصله با سایر توالی ها در بانک ژن تطابق داده شد. نتایج این تطابق وجود تشابه قابل قبولی را با گیاهان ذرت، گندم و سورگوم اثبات می کند.