سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن حقیقی – دانشگاه شهید بهشتی استادیار
منا محمودیان فرد – دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
سمیه سیاری – دانشگاه پیام نور دانشجویکارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

امروزه با رشد روزافزونصنایع و خدمات در دنیا و گسترش فناوری اطلاعات کارخانه ای کارخانهه ای تولیدی برای حفظ رقابت دربازار جهانی می بایست به سرعت پاسخگوی نیازهای نوسانی بازار باشند انعطاف پذیری یک عامل کلیدی برای حفظ رقابت کارخانه های ساخت و تولید است تکنولوژی عامل نرم افزاری می تواند بصورت گسترده ای برای ارتقا انعطاف پذیری فعالیت های کارخانه ها شامل اجرا و کنترل تولید مورد استفاده قرار گیرد عاملهای نرم افزاری با قابلیت هایی از جمله خود مختاری یادگیری تطبیق پذیری همکاری و تصمیم گیری هوشمندانه می توانند درمدیریت جریان سفارش عقد قرار داد با مشتریان خرید و فروش برنامه ریزی جستجو تامین کننده و غیره برای اتوماسیون کارخانه ها به کار گرفته شوند دراین مقاله یک معماری عامل گرا انعطاف پذیر برای اتوماسیون کارخانه های ساخت و تولید می پردازیم و به عنوان نمونه چگونگی مدیریت جریان سفارش را با استفادها ز سناریوهای مربوطه بررسی می کنیم