سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان پاک نیت – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

عدم شناخت صحیح از رفتار خزشی سنگها و استفاده از مدلهای رفتاری نامناسب درتحلیل و طراحی تونلها ممکن است منجر به خسارت های جبران ناپذیری گردد درسالهای اخیر بررسی رفتار تابع زمان سنگها مورد توجه ویژه قرارگرفته و حتی دربسیاری از نرم افزارهای پرکاربرد نیز به این موضوع پرداخته شدهاست دراین مقاله مدلهای رفتاری تابع زمان ماکسول کلوین – وویت و برگر معرفی و پس از اعمال این مدلها برروی یک تونل دایره ای درشرایط هیدرواستاتیک دربرنامه تفاضل محدود FLAC نتایج تحلیل ها با یکدیگر مقایسه شدها ست به منظور رفع نقایص مدلهای مذکور مدل تابع زمانی پیشنهاد گردید و صحت عملکرد آن از طریق مقایسه این مدل با مدلهای مذکور ارزیابی شد.