سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادیکلایی – استاد یار دانشگاه مازندران
ندا میزانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

حوزه ارزیابی عملکرد طی سال‌های اخیر با تحولات شگفتی همراه بوده است. بر خلاف دیدگاه‌های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر معیارهای مالی و سیستم حسابداری متمرکز بود، دیدگاه‌های جدید تمرکز خود را بر آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده قرار داده است (رحیمی،۱۳۸۵). امروزه با تغییرات سریع در ماهیت و محیط کار ناگزیر معیارها و شاخصه‌های پیشرو و آینده‌نگر، مفید ارزیابی عملکرد سازمان‌ها خواهند بود. در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی مانند مدارس و دانشگاه‌ها این ضرورت شدت بیشتری خواهد داشت چرا که هدف آنها کسب سود نبوده و منابع مالی آنها نیز از فروش کالا و خدمات تأمین نمی‌شود(Martin,2003) . در این مقاله ابتدا تحقیقات وسیع صورت پذیرفته در زمینه ارزیابی عملکرد و کارایی دانشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور مرور می‌شود. محورهای این بررسی را پژوهش‌های انجام شده آقای مارتین در سال ۲۰۰۳ در ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های دانشگاه Zaragoza، مطالعه عثمان جمادی و کاترین رایس در ارزیابی عملکرد ۲۰۹ موسسه آموزش عالی در هشت کشور اروپایی در سال ۲۰۰۵ با طرح سه مدل ارزیابی مورد استفاده این پژوهشگران و سرانجام پژوهش لوپز و لانزر در سال ۲۰۰۱ در ارزیابی عملکرد ۵۸ دپارتمان دانشگاهی در برزیل تشکیل می‌دهد. در ادامه برخی بررسی‌های انجام شده در داخل کشور جهت ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله با توجه به بحث‌ها و بررسی‌های صورت پذیرفته، ارائه و معرفی یک مدل اصلاح شده بومی تشکیل می‌دهد که با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی به ارزیابی عملکرد و کارآیی دپارتمان‌های آموزشی پرداخته و با استفاده از ضریب همبستگی روابط بین ابعاد مختلف فعالیت‌های دپارتمان‌های آموزشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد