سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی هودگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گروه کامپیوتر
امین مهران زاده –

چکیده:

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم یک شبکه تصادفی از مهمترین موضوعات در طراحی و کنترل آن می باشد این موضوع همیشه برای کمینه سازی مصرف منابع یعنی هزینه کلی براساس قید قابلیت اطمینان در دوره حیات یک شبکه تصادفی مورد توجه قرارمیگیرد تحمل پذیری خطا و قابلیت اطمینان نقش حیاتی برای سیستمهای تعبیه شده مانند شبکه های حسگر بازی می کند دراین مقاله برای ارتقا قابلیت اطمینان و MTTF شبکه بی سیم یک مدل ترکیبی و نو به نام مدل تریبلکس – تریبلکس ارایه گردید برای بررسی نتایج مدل مارکف مربوطه محاسبه شد و با مقایسه نتایج بدست آمده با مدلهای قبلی بهبود چشمگیری مشاهده گردید.