سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید هاشمی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی جعفرآبادی –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از تبدیل S روشی برای آشکارسازی و دسته بندی رنج وسیعی ازاغتشاشات کیفیت توان ارایه شده است این اغتشاشات شامل بیشبود کمبود و قطعی ولتاژ هارمونیک فلیکر زیرهارمونیک ، Dc و انواع حالت های گذرا شکاف و پرش ولتاژ نویز و حالت های ترکیبی آنها می باشد تبدیل S که یک تکنیک آنالیز زمان فرکانس می باشد درواقع پلی بین تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل ویولت است ویژگی تبدیل s دراین است که مشخصات بدست آمده از آن مجزا و قابل درک بوده و نویز نیز برروی ان تاثیری ندارد درروش پیشنهادی به کمک تبدیل s و یک درخت تصمیم گیری بازده اغتشاش منفرد و دوحالت ترکیبی ازاغتشاات کیفیت توان بخوبی قابل دسته بندی بوده و دیگر نیازی به روشهای دسته بندی پیچیده ای نظیر شبکه های عصبی و منطق فازی نمی باشد نتایج شبیه سازی صورتگرفته نشان میدهد که روش پیشنهادی برای شناسایی و دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان کاملا موثر بوده و درمقابل نویز مقاوم است. این روش برای کاربردهای عملی هم میتواند مورد استفاده قرارگیرد.