سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهرام ثقفیان – استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرتضی کیانی – کارشناسی ارشد عمران آب
ارزو رفیعی نسب – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

تدقیق هیدروگرافهای طراحی همواره هیدرولوژیست ها و مهندسان آب را به خود مشغول داشته است در این تحقیق مفهوم روانش معرفی و اثر آن در براورد هیدروگراف رواناب مستقیم بکار گرفته خواهد شد روانش عبارتست از: حجم روانابی کهدر بالا دست به دلایل مختلفی از قبیل نفوذپذیری کمتر و یا شدت بالای بارش فرصت نفوذ نیافته و ممکن است این فرصت در پایین دست جریان فراهم شود مدل ابداع شده دراین تحقیق ترکیبی از مدلبارش – رواناب ماد کلارک و براورد تلفات عددی منحنی می باشد مفهوم روانش با اعمال تغییراتی در فرمولاسیون براورد تلفات عدد منحنی و روش روندیابی کلارک توزیعی در مدل لحاظ شده است به عنوان بررسی موردی هیدروگراف خروجی حوضه کتاب باز با درنظر گرفتن سه حالت مختلف توزیع عدد منحنی به صورت افزایشی کاهشیو یکنواخت در دو فاز با و بدون اعمال روانش محاسبه شد.