سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد عابدینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسرواملش رودسر
کامران سیار –
سعید یوسفخواه کلدره –

چکیده:

درمساله ابهام زدایی کلمه معنا و مفهوم اصلی یک کلمه مبهم دریک متن تشخیص داده میشود اما دراین مقاله روش جدیدی برای ابهام زدایی موجودیت ها معرفی میگردد که درآن هرموجودیت درمتن با استفاده از مفهوم متن با یک موجودیت حقیقی دریک منبع دانش مشخص تطبیق پیدا می کند برای داشتن یک منبع دانش جامع و دقیق نیز استفاده از انتولوژی یاگو پیشنهاد می شود نتایج بدست آمده ازاین روش با یکی از بهترین تکنولوژی ها دراین زمینه مقایسه خواهد شد تا برتری روش پیشنهادی برای کاربرد خاص این مقاله روشن گردد درواقع با استفاده از ابهام زدایی موجودیت ها موجودیت های معناداری به دست خواهد آمد که میتوانند کاربردهای مفیدی داشته باشد به همین علت دراین مقاله پیشنهاد می گردد که از روش ابهام زدایی موجودیت ها برای محاسبه ارتباط معنایی متون استفاده می شود.