سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم نادری – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا عصاره – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه شهید چمران اهواز
بیتا شادگار – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شهرام معین – موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده:

دراین تحقیق روشی کارا برای بازیابی تصاویر ارایه شده که درآن براساس آموزش نتایج طی فرایندی ترکیبی بصورت مرتب شده به کاربر ارایه می شود درروش پیشنهادی از اطلاعات متنی موجود در کنار تصاویر برای استخراج ویژگیهای معنایی و از محتوای تصاویر به منظور استخراج ویژگیهای بصری و آموزش مدل مرتب سازی استفاده میشود مدل مرتب سازی تابعی است که تصاویر پرس و جو و مجموعه داده را بعنوان ورودی دریافت کرده و نتایج را بصورت مرتب برروی خروجی می فرستد دراین مقاله ماژول بصری ورودی اش را از ماژولمتنی دریافت نموده و خروجیآن به منظور تولید و بهبود نتایج نهایی با نتایج ماژول متنی ترکیب می شود از آنجا که معیار کارایی مورد استفاده به ازای هر پرس و جو محاسبه می شود درروش پیشنهادی از فرایند آموزشی تکراری استفاده شدکه در آن معیار کارایی هرپرس و جو در تمامی مراحل فرایند تاثیر گذار است نتایج بدست آمده از اعمال روش ارایهشده برروی مجموعه دادهImageCLEF نشان دهنده کارایی بالای این روش درمقایسه با سایر تحقیقات قبلی انجام شده است.