سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نعیم تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

در این مقاله به بررسی عوامل ایمنی در تقاطع ها پرداخته می شود ، مواردی که باعث ایجاد خطر و از بین بردن ایمنی شده و نهایتاً منجر به تصادف می شود ، همچنین راهکارها و روشهایی جهت افزایش امنیت در تقاطع ها ارائه میگردد ، که این روشها توسط کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته و در این پژوهش از نتایج آنها استفاده می گردد. در این تحقیق دو نمونه از سیستمهایی که در کشورهای آمریکا (سیستم AWS ژاپن سیستم IVWI) مورد آزمایش قرار گرفته معرفی شده ، سپس نتایج استفاده از آنها در ایران بررسی می شود و با بهره گیری از روابط ریاضی میزان مؤثر بودن سیستم AWS AWS