سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه السادات نجفی – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا کاظمی متین –

چکیده:

مسأله تلفیق در زمینه ارزیابی کارایی واحدها و صنعت همواره تعیین کننده بوده است. در این مقاله سه هدف مهم پیگیری می شود. ۱) مسألهتلفیق واحدها از نقطه نظر ساختاری تحلیل می شود.یک شرط لازم و کافی را در خصوص ویژگی های ساختاریتکنولوژی تولید و ماهیت گروههایی از واحدها را فراهم می آوریم. ۲) یک گرایش تلفیقی (فاصله بین کارایی صنعتی و کارایی ساختاری) ارائه می شود. ۳) نشان داده می شود که این گرایش تلفیقی (تفاضل بین کارایی صنعتی و ساختاری) یک کران پایین برای کارایی تحلیلی صنعتی است