سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدسعید میرپورمرزونی –

چکیده:

در این مقاله ما روشی را توسط برنامه نویسی ژنتیک برای خوشه بندی دادهها بیان میکنیم. الگوریتمهای متعددی برای خوشهبندی دادهها وجود دارند که میتوان از میان آنها الگوریتمهای K-means ، DBSCANو … را نام برد. در این مقاله ما برنامهنویسی ژنتیک را برای خوشه بندی دادهها توضیح میدهیم سپس الگوریتم جدید را با ذکر یک مثال مطرح میکنیم و در نهایت این الگوریتم را با الگوریتم K-means که یکروش پایه برای خوشه بندی است، مقایسه میکنیم