سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید توکلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
فاطمه پیروزی –

چکیده:

گزانگبین یکی از محصولات فرعی مهم مراتع است که نقش مهمی درحفظ مراتع ودرآمدزایی خوبی برای مردم منطقه درگذشته داشته و درشرایط فعلی بسیارمحدود واندک شده است درگذشته نه چندان و دور مراتع گون گزی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بخشهایی از زاگرس مرکزی را به عنوان زیستگاه اصلی حشره مولد گز انگبین Cyamophila astragalicola بوده و کانونهای مهم بهره برداری از این محصول مرتعی بوده بررسی های انجام شده طی ۱۰ سال اخیر به منظور ردیابی و امکان سنجی انتقال این حشره از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری به مناطق فاقد پسیل مولد گز دراستان لرستان نشان داد که متاسفانه در۲۵ منطقه مختلف مورد بررسی دداستانهای لرستان اصفهان چهارمحال و بختیاری که درگذشته نه چندان دور یکی ازمهمترین زیستگاه های اصلی این حشره بوده و کانونهای اصلی بهره برداری ازاین محصول مهم مرتعی محسوب می شده و تولید گز از حجم تولیدی مناسبی برخوردار بوده بنابه دلایل مختلف جمعیت این حشره کم و تولید گز بسیار کاهش یافته است بطوریکه دراغلب این مناطق هیچگونه آثاری ازاین حشره و محصول آن دیده نمی شد و میزان تولید آن دراغلب نقاط به صفر رسیده بود