سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

پیچک صحرایی گیاهی علفی با خواص دارویی مناسب درصنعت زنبورداری و تغذیه حیوانات است این گیاه دراغلب نواحی ایران و استان لرستان پراکنده است دو گونه از آن به اسامی C. Arvensis با پراکنش زیاد و C.sepium با پراکنش محدودتر درعرصه های منابع طبیعی درمناطق مرطوب کنار آبراهه ها زمینهای زراعی و باغات می رویند و دربررسی روی بیماریهای قارچی این گیاه مشخص شد که مهمترین بیماری آن دراستان لرستان بیماری قارچی سفیدک پودری استدراین بیماری میسلیوم ها به صورت یک پوشش سفید رنگ سطح یرویی و پشتی برگها را می پوشانند و اندامهای جنسی بصورت پراکنده داخل آن ایجاد می شود که پس از شناسایی گونه Erysiphe convolvoli Var convolvoli به عنوان عامل سفیدی پودری این گیاه دراستان لرستان شناسایی شد تا حالا روی این گیاه گونه های Erysiph convolvuli , Erisiph comunis به عنوان قارچ عامل سفیدک پودری از ایران گزارش شده ولی واریته گونه بررسی شده تا حالا از ایران درمنابع یاد نشده است.